Produkcja

  Isotip-Joncoux (Francja)
  Eurotip (Beneluks)
  MK i MK Deutschland (Polska i Niemcy)

  Apros (Włochy)

Wyspecjalizowana dystrybucja

 Lorflex (Francja i Beneluks)
 DTN (Francja)


Do kompetencji firmy PDGI należy ustalanie strategicznych kierunków Grupy oraz świadczenie usług wspierających, koniecznych do jej rozwoju.