Stabilny rytm rozwoju i ogólnoeuropejska skala działalności

Nazwisko Joncoux kojarzone jest z produkcją kominów od początku XX wieku, czyli od czasu, kiedy powstało początkowo niewielkie rodzinne przedsiębiorstwo produkujące rury kominkowo-piecowe. Firma z czasem rozwijała swoją działalność. Jacques-Olivier Joncoux, obecny dyrektor i główny właściciel spółki sprawił, że Grupa stała się jednym z głównych graczy na rynku europejskim.

Skonsolidowany obrót Grupy wynosi 85 mln EUR a zatrudnienie – 500 pracowników.

Jej działalność odnotowuje dynamiczny rozwój na rynkach europejskich, który odzwierciedla się przede wszystkim w ekspansji geograficznej na terenie Europy (zakłady we Francji, Beneluksie, Niemczech, Polsce i Włoszech).

  

dynamique-1 dynamique-3 dynamique-2 dynamique-4 

 


Na sukces Grupy Joncoux składa się:

wysoka kultura przedsiębiorczości, dzięki której pracownicy Grupy mają realny wpływ na zarządzanie i lokalizowanie firm produkcyjnych i handlowych jak najbliżej rynków sprzedaży

realne szanse na rozwój, które Grupa potrafi wykorzystać dzięki rosnącemu znaczeniu niezależnych źródeł ogrzewania i wydajności energetycznej

• strategia łącząca zrównoważony, wewnętrzny wzrost firm należących do Grupy i zwiększająca ich zdolności produkcyjne i handlowe oraz zakup firm z branży z dużym naciskiem na spójność nowonabywanych spółek z istniejącymi

chęć odnoszenia sukcesu i duch innowacji połączony ze zdobyciem i utrzymaniem wiodącej pozycji na głównych rynkach, dającej możliwość wpływu na ich pozytywną ewolucję (definiowanie produktów, aspekty prawne, praktyki handlowe).

Strategia Grupy Joncoux

skupia się na wdrożeniu odpowiednich kompetencji i zasobów na poziomie operacyjnym, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Kadra zarządzająca Grupy jest przekonana, że powodzenie Grupy związane jest z wyborem organizacji i lokalizacji pozwalających na odpowiednią kombinację czynników ekonomicznych (wielkość rynku i wydajność operacyjna) z wysoką jakością produktów i usług.W działalności przemysłowej Grupa lokalizuje swoje jednostki produkcyjne a także związane z nimi biura projektowe jak najbliżej rynków zbytu. Łatwo dostosowuje się też do specyficznych dla danego kraju wymagań rynkowych dotyczących sposobów montażu i używanych na danym rynku urządzeń grzewczych, dlatego jest w stanie stosować się ściśle do lokalnych wymagań prawnych oraz stosować lokalne techniki instalacyjne. Grupa Joncoux to zespół specjalistów, którzy potrafią opracować, wyprodukować i wdrożyć systemy kominowe idealnie dopasowując je do potrzeb klientów z branży. Wiele z nich wyprzedza naturalną ewolucję rynków.

W zakresie dystrybucji, Grupa Joncoux wybiera lokalizacje hurtowni na obszarach gęsto zaludnionych, w miejscach łatwo dostępnych dla klientów oraz w miejscach umożliwiających aktywną i profesjonalną obsługę projektów.